O nás

Spoločnosť Igor Spiegel – SPIEGEL sa zaoberá prevádzkovaním, servisom samoobslužných predajných automatov taktiež predajom, distribúciou surovín a potravinárskych výrobkov do týchto technológii.

V oblasti horúcich nápojov – kávové automaty sme oficiálny distribútor Nescafé nápojových riešení. Kávové automaty ktoré prevádzkujeme pod značkou   dopĺňame výhradne surovinami spoločnosti Nestlé, pričom kvalita nápojov je pod stálou kontrolou nášho partnera Nestlé Professional.                         .

Za samozrejmosť považujeme pravidelný servis a údržbu automatov po hygienickej stránke. Technológie ktoré prevádzkujeme sú plnoautomatické zariadenia s nízkou spotrebou elektrickej energie a maximálnou spoľahlivosťou. Samoobslužné nápojové a potravinové automaty pracujú 24 hodín denne a teda dokážu kedykoľvek poskytnúť občerstvenie Vašim zamestnancom, zákazníkom alebo partnerom.

Spoločnosť SPIEGEL pôsobí na trhu s niekoľkoročnými skúsenosťami na základe ktorých ponúka kvalitné a rýchle riešenie Vašich požiadaviek na zabezpečenie technológií pre horúce nápoje a občerstvenie formou snackových automatov.

Našimi zákazníkmi sú: hotely, vybrané gastro prevádzky, školy, administratívne budovy, zdravotnícke zariadenia, športové haly, výrobné haly a iný.

Pracovníci ktorý dopĺňajú automaty surovinami a tovarom spĺňajú požiadavky Slovenskej legislatívy z hľadiska zdravia a hygieny ( Zdravotný preukaz, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzania do obehu potravín a pokrmov ).

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať, na prípadnom stretnutí Vám odprezentujeme možnosti našej spolupráce a pripravíme “ ponuku na mieru ”  wink .